Galiza
Galiza
Galiza
Sub de cousas do país e preferentemente en galego. Pode ter cousas noutra lingua indicándoa no título ou na entrada.
120 seguidores
sobre esta comunidad
120 seguidores
Admin: ewok
Sub de cousas do país e preferentemente en galego. Pode ter cousas noutra lingua indicándoa no título ou na entrada.
publicar