Hace 10 años | Por esviel a dbalears.cat
Publicado hace 10 años por esviel a dbalears.cat

El Decret de tractament integrat de llengües (TIL) s'ha cobrat ja la quarta 'víctima' en el que portem de setmana. El director de l'IES Berenguer d'Anoia d'Inca, Pere Morell, ha presentat la seva renúncia perquè assegura que no pot modificar un projecte lingüístic aprovat per les dues terceres parts del consell escolar del seu centre.Director de IES Berenguer en Inca, ha presentado su renuncia porque asegura que no puede modificar un proyecto linguístico aprobado por las dos terceras partes de su centro

Comentarios

ﻞαʋιҽɾαẞ

#0 Deberías poner la entradilla en castellano.

sam2001

#1 me conformo con que la ponga en humano.